In januari 2024 bereikte het CGC-DigiTrans-project een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de Roundabouts-methodiek door de voltooiing van het “CGC Roundabouts for Digital Transformation” – Handboek. 

Het handboek is bedoeld voor loopbaanprofessionals in het voortgezet onderwijs en op het gebied van human resources management en development. In het handboek beschrijven we de ontwikkeling van een multi-actor begeleidingsmethodiek voor de bevordering van de ontwikkeling van digitale vaardigheden voor mensen die het risico lopen in de digitale transitie de boot te missen. 

Het handboek heeft als doel (loopbaan)begeleiders een theoretische basis te bieden bij het stap voor stap aanleren en toepassen van de Roundabouts methodiek. Dit betreft een multi-actor begeleidingsaanpak die is opgebouwd uit een reeks logische fasen die de (loopbaan)begeleider stap voor stap kan doorlopen, samen met andere professionals in het begeleidingsproces. Het begeleidingstraject kent verschillende startpunten, afhankelijk van de context waarin de cliënt zich bevindt. Het traject kan worden geïnitieerd door een werknemer of werkzoekende. Maar het kan ook geïnitieerd worden door een werkgever of een begeleidingsinstantie op het gebied van loopbaanontwikkeling voor werknemers of werkzoekenden. 

In hun dagelijkse praktijk kunnen begeleiders het handboek voor verschillende toepassingen gebruiken. Ze kunnen het handboek gebruiken als ondersteuning bij het vertrouwd raken met en leren toepassen van de methodiek, daarbij gesteund door praktijkvoorbeelden. Ook kan het handboek helpen bij het begrijpen van de theoretische achtergronden waarop de methodiek is gebaseerd. Daarnaast biedt het handboek een rijke bron aan materialen en hulpmiddelen die kunnen worden toegepast in de dagelijkse begeleidingspraktijk. Last but not least is een belangrijk doel van het handboek dat het door de deelnemers aan het begeleidingsproces kan worden gebruikt om stil te staan bij de eigen uitgangspunten en attitude en die van de andere betrokkenen biuj het begeleidingsproces. 

Een belangrijk aspect van het handboek is dat het professionals helpt om de zes fasen van de Roundabouts-methodiek te begrijpen. In de Roundabouts-aanpak helpt de (loopbaan)professional de cliënt en andere betrokkenen bij het doorlopen van de zes fasen Engagement, Assessment, Planning, Actie, Resultaten en Evaluatie. Het begeleidingsproces kan worden gezien als een cyclisch proces, verwijzend naar de rotonde-metafoor. Voor elk van de zes fasen worden voorbeelden en begeleidingstaken beschreven om vertrouwd te raken met de verschillende fasen in het begeleidingsproces. Het handboek biedt ook handvatten die de professional kan gebruiken in de multi-actor aanpak. Hiervoor is een toolbox opgenomen in de bijlagen. 

Een ander belangrijk onderdeel van het handboek behandelt belangrijke aspecten van de basishouding en vaardigheden die nodig zijn om met de Roundabouts-methodiek te kunnen werken. Het handboek geeft concrete voorbeelden van attitudes en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen attitudes en vaardigheden voor de verschillende belanghebbenden in het begeleidingsproces: begeleiders, werkgevers, opleiders en natuurlijk de individuele lerenden zelf. 

Het Roundabouts Handboek is zo opgebouwd dat meer ervaren loopbaanprofessionals via zelfstudie kennis kunnen maken met de methodiek. Op de website van CGC-DigiTrans kunnen zij zich verder in de methodiek verdiepen door het volgen van een online training die daarnaast bedoeld is om ook startende professionals en beroepsbeoefenaren met minder ervaring in het begeleidingsproces te ondersteunen.  

De voortgang van de volgende stappen in het CGC-DigiTrans project zal worden toegelicht in onze volgende weblogs. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ga naar de inhoud