Verslag over digitale vaardigheden en woordenlijst

De projectpartners ontwikkelen een rapport over de behoefte aan digitale vaardigheden voor loopbaanprofessionals met daarbij een een glossarium op het gebied van de digitale transitie. Vertegenwoordigers van netwerken van (loopbaan)professionals leveren input ten aanzien van hun behoefte aan digitale kennis en vaardigheden. Op deze wijze wordt aanvullende input verkregen, naast de kennis die is ontwikkeld op basis van deskresearch naar digitale competenties en -skills.

DigiTrans Report

In onze lokale CGC-DigiTrans-netwerken ontmoeten deskundigen en professionals op het gebied van (loopbaan)begeleiding, onderwijs en educatie en human resource management elkaar met als doel de DigiTrans methodiek verder te ontwikkelen. 

In maart en april van 2023 vonden vijf netwerkbijeenkomsten plaats in de vier partnerlanden (Oostenrijk, Duitsland, Italië en Nederland) met in totaal 55 deelnemers. De bijeenkomsten boden de deelnemers van de lokale CGC-DigiTrans-netwerken de mogelijkheid tot samenwerking en uit te wisselen ten aanzien van digitale competenties en de ontwikkeling van begeleidingsnetwerken. 

De belangrijkster resultaten van de bijeenkomsten zijn te vinden in de bijgevoegde documenten: 

Ga naar de inhoud