Verslag over digitale vaardigheden en woordenlijst

De projectpartners ontwikkelen een rapport over de behoefte aan digitale vaardigheden voor loopbaanprofessionals met daarbij een een glossarium op het gebied van de digitale transitie. Vertegenwoordigers van netwerken van (loopbaan)professionals leveren input ten aanzien van hun behoefte aan digitale kennis en vaardigheden. Op deze wijze wordt aanvullende input verkregen, naast de kennis die is ontwikkeld op basis van deskresearch naar digitale competenties en -skills.

Skip to content