Handboek

De methodologie “CGC Roundabouts for Digital Transformation” zal worden beschreven in een online handleiding. Deze zal een beschrijving geven van een werkwijze voor het opzetten van een zogenaamde participatieve multi-actor iteratieve leerhelix waarin de leerbehoeften en -aspiraties van werknemers, de digitale skillsbehoeften van de lokale arbeidsmarkt en het aanbod van de beroepseducatieop het gebied van digitale opleidingen worden geharmoniseerd en ge├»ndividualiseerd. De methodologie zal voorbeeldtoepassingen introduceren. Dit zullen zo worden aangeboden dat ze eenvoudig aangepast kunen worden aan verschillende behoeften en contexten. De kern van de methode wordt gevormd door de CGC-roundabou. Roundabout is het Engelse woord voor rotonde. Het geeft het cyclische proces weer, waarin de loopbaanprofessional een cyclus van opeenvolgende bijeenkomsten organiseert met werknemer(s), potenti├źle werkgevers, aanbieders van beroepseducatie en andere betrokken professionals om op die manier gepersonaliseerde mogelijkheden te ontwikkelen en aan te bieden voor de digitale bijscholing van werknemers met het oog op hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Ga naar de inhoud