Curriculum

Uitgangspunt is het ontwikkelen van een didactisch kader en een curriculum voor het hoger onderwijs gericht op huidige en toekomstige loopbaanprofessionals. Voortbouwend op de producten die in het project zijn ontwikkeld (voorbereidende cursus, rapporten over CGC Roundabouts, casestudies, enz.) en op actueel wetenschappelijk onderzoek naar o.a. de digitale transformatie, de digitale kloof en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt, zal het curriculum de deelnemers toerusten met de nodige kennis en vaardigheden om hieraan bij te dragen.

Het curriculum zal in vier Europese instellingen voor hoger onderwijs worden getest met het oog op een permanente implementatie in en buiten deze instellingen om zodoende een onderbouwing te leveren de relevantie en toepasbaarheid ervan voor andere Europese instellingen voor hoger onderwijs.

Het curriculum zal huidige en toekomstige loopbaanprofessionals de digitale kenis en vaardigheden bijbrengen die helpen zich te ontwikkelen tot veranderkundige professionals in de digitale wereld van nu en straks. Het zal hen een effectieve methode aanreiken die ze kunnen toepassen maar ook aanpassen aan veranderende omstandigheden en contexten die ze in hun rol kunnen tegenkomen.

Het curriculum zal professionals bewust maken van de digitale leerbehoeften van kwetsbare groepen die te maken hebben met een digitale kloof. Het zal hen mogelijkheden en instrumenten geven om samen te werken met klanten, werkgevers en aanbieders van beroepseducatie.

Ga naar de inhoud