Doelstellingen

Belangrijkste doelstellingen van het project: Digitale transformatie verandert de maatschappij en de economie. Digitale technologieƫn hebben al lang hun weg gevonden naar tal van werkplekken. Om gelijke tred te houden met de digitale transformatie hebben werknemers steeds meer behoefte aan goed ontwikkelde digitale vaardigheden. Tegelijkertijd dreigen werknemers met slechte digitale vaardigheden en werknemers in laaggeschoolde banen het onderspit te delven.

Het doel van het project is om een innovatieve begeleidingsmethode te ontwikkelen, de “CGC Roundabouts for Digital Transformation”, waarmee loopbaanprofessionals (CGC: Career Guidandce and Counseling) hun begeleiding in de context van de digitale transformatie kunnen ontwikkelen. Het doel is om de aansluiting tussen de opleidingsbehoeften van individuen en werkgevers en het kwalificatieaanbod van opleidingsaanbieders te ondersteunen door middel van goede professionele coaching en begeleiding. De basis hiervoor wordt enerzijds gevormd door de kennis en vaardigheden van de beroepsbeoefenaars in het licht van de digitale transitie en anderzijds door hunvermogen om te begeleiden in multi-actor netwerken.

De methode wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met mensen uit de praktijk van de (loopbaan)begeleiding, leven lang ontwikkelen en HRM/HRD. De methode ondersteunt professionals bij het afstemmen van de digitale competentiebehoeften van werknemers, organisaties en aanbieders van om-, her- en bijscholing.

In het kader van het project worden een aantal producten ontwikkeld om de implementatie van de methode te ondersteunen: een methodiekhandleiding, een scholingsprogramma/-curriculum en een aantal seminars . Het scholingsprogramma zal worden getest in de context van de academische training en bijscholing van loopbaanprofessionals. Lokale netwerken van professionals op het gebied van (loopbaan)coaching, permanente educatie en HRM/HRD in Duitsland, Italiƫ, Oostenrijk en Nederland, worden bij het project betrokken. Hierdoor wordt een hoge mate van praktijkrelevantie en flexibiliteit in de mogelijkheden tot aanpassing aan de nationale context gegarandeerd.

Het project is erop gericht dat academisch opgeleide loopbaanprofessionals een grotere impact hebben op de digitale transformatie: Ze zullen leren hoe ze effectief kunnen samenwerken met alle actoren die betrokken zijn bij digitale training. Aangezien dit gaat om een nieuwe en bredere opvatting over loopbaanbegeleiding, moet de academische training voor loopbaanprofessionals verder worden ontwikkeld. Digitale transformatie is ook een uitdaging voor het hoger onderwijs en voor de verschillende studieprogramma’s in deze context. Loopbaan- en andere professionals in het veld (bv. bedrijfsopleiders, HR-experts, deskundigen in volwassenenonderwijs) dienen een beter inzicht te krijgen in de digitale transitie en de behoeften die daardoor ontstaan op de arbeidsmark. Ook vraagt dit om aanpassingen in het bestaande opleidingsaanbod en de daarin aangeboden programma’s. Academische opleidingen dienen mee te bewegen met de digitale transformatie en het project ondersteunt hogescholen en universiteiten in deze transitie.

De oproep voor netwerkpartners vond plaats in februari en maart 2023. Hier kunt u een flyer downloaden met meer informatie over de netwerkoproep.


Ga naar de inhoud