Achtergrond

Digitale transformatie is een uitdaging die vraagt om acties op individueel maar ook op institutioneel niveau in Europa. In overeenstemming met het EU PACT FOR SKILLS richt het project zich op de ontwikkeling van digitale vaardigheden door een betere afstemming tussen de institutionele actoren en de individuen en hun behoeften. Loopbaanbegeleiders spelen een belangrijke rol in het dichter bij elkaar brengen van individuen, bedrijven en aanbieders van opleidingen. Dit is vooral belangrijk voor kansarme leerlingen die een digitale kloof ervaren.

Digitale transformatie is ook een uitdaging voor het hoger onderwijs en studieprogramma’s in deze context. CGC-medewerkers en andere professionals in het veld (bv. bedrijfsinterne opleiders, HR-deskundigen, deskundigen op het gebied van volwassenenonderwijs) moeten een beter inzicht krijgen in de digitale transformatie en de behoeften op de arbeidsmarkt, alsook in het beschikbare opleidingsaanbod en de beschikbare programma’s. Dit vereist een transformatie van het begeleidingsaanbod.

Dit vereist een systematische transformatie van het begeleidingsaanbod en de concepten, d.w.z:

  • Het niveau van digitale vaardigheden
  • Het niveau van op behoeften gebaseerd opleidingsaanbod in de lokale en regionale context
  • Het niveau van samenwerking in netwerken en het methodisch ontwerp voor samenwerking
  • Het niveau van de psychologisch-individuele situatie, die moet worden weerspiegeld in oriĆ«ntatie op hulpbronnen, aanmoediging en versterking van de identiteit.

Deze aspecten worden weerspiegeld in de academische opleiding en training van counselors en in de aanpak van de ontwikkeling van CGC-diensten. Voor dit doel moeten hoger onderwijs en de praktijk aan elkaar gekoppeld worden. Netwerken van alle partners, samenwerking op oogniveau, erkenning van mensen als belangrijke actoren, lokale en gerichte aanbodontwikkeling zijn enkele centrale benaderingen die in het project samengebracht zullen worden.

Ga naar de inhoud