Praktijkvoorbeelden

In het kader van het project zal een aantal casestudies worden ontwikkeld ter illustratie van de verschillende toepassingsmogelijkheden van de methode. Deze zullen in een pilot worden getest en geevalueerd.

De “CGC Roundabouts for Digital Transformation method” zal worden uitgetest in drie landen met een verschillende institutionele en marktcontext en -omstandigheden. De methode wordt uitgetest door professionals die hebben deelgenomen aan de voorbereidende cusus. Bij de pilots zijn werknemers (werkenden of werkzoekenden) betrokken die behoefte hebben aan digitale bijscholing. Ook nemen werkgevers (of vertegenwoordogers van werkgeversverenigingen) en aanbieders van beroepseducatie deel.

De pilot zal worden geevalueerd, onder andere door observatie van de deelnemers en door debriefings met alle deelnemers. De evaluatie van de pilot zal zowel gericht zijn op het beoordelen en verbeteren van de methode voor praktische toepassing als op het genereren van lesmateriaal in de vorm van casestudies voor het curriculum van het hoger onderwijs (WP4).

Ga naar de inhoud