CGC ( Career Guidance and Counceling) Roundabouts voor digitale transformatie (CGC-DigiTrans) - Professionele coaching en begeleiding in multi-actor netwerken

Doelgroepen

De eerste primaire doelgroep zijn instellingen voor hoger onderwijs (IHO's) die betrokken zijn bij CGC-opleidingen. Deze instellingen voor hoger onderwijs zijn... [Read more]

Doelstellingen

Belangrijkste doelstellingen van het project: Digitale transformatie verandert de maatschappij en de economie. Digitale technologieën hebben al... [Read more]

Achtergrond

Digitale transformatie is een uitdaging die vraagt om acties op individueel maar ook op institutioneel niveau in Europa. In overeenstemming met het... [Read more]

Resultaten

 

Het project ontwikkelt verschillende resultaten, waaronder een verslag over digitale vaardigheden met een woordenlijst, een handboek over een innovatieve begeleidingsmethode (“rondetafel methode”), casestudies over het gebruik van de methode in de praktijk, en een curriculum voor de opleiding van begeleiders en adviseurs loopbaanbegeleiding (CGC) om cliënten te ondersteunen in het kader van digitale vaardigheidstraining. De pilot van verschillende stappen zal geëvalueerd worden en gepubliceerd worden in evaluatieverslagen. Alle projectresultaten kunnen gebruikt worden in de academische en niet-academische opleiding van CGC-beoefenaars en in hun praktijk. Ons doel is om een grotere impact te bereiken bij het ondersteunen van digitale transformatie in onze samenleving.

People working picture

Verslag over digitale vaardigheden en woordenlijst

De projectpartners ontwikkelen een rapport over de behoefte aan digitale vaardigheden voor loopbaanprofessionals met daarbij een een glossarium op het gebied van de digitale transitie. Vertegenwoordigers van netwerken van...

Handboek

De methodologie "CGC Roundabouts for Digital Transformation" zal worden beschreven in een online handleiding. Deze zal een beschrijving geven van een werkwijze voor het opzetten van een zogenaamde participatieve multi-actor iteratieve leerhelix...

Praktijkvoorbeelden

In het kader van het project zal een aantal casestudies worden ontwikkeld ter illustratie van de verschillende toepassingsmogelijkheden van de...

Curriculum

Uitgangspunt is het ontwikkelen van een didactisch kader en een curriculum voor het hoger onderwijs gericht op huidige en toekomstige...

Evaluatierapporten

In de loop van het project zal een evaluatierapport van de pilot worden ontwikkeld gebaseerd op interviews, kwalitatieve feedback van docenten en...

Ga naar de inhoud