Partners

DUITSLAND

Hochschule der Bundesagentur für Arbeit HdBA

(Universiteit van het Federaal Arbeidsbureau)

https://www.hdba.de/

Contactpersoon: Prof. Dr. Peter Weber, peter.weber@hdba.de

De Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) is een door de staat erkende hogeschool. Ze werd in 2006 opgericht door het Bundesagentur für Arbeit, Duitslands grootste aanbieder van arbeidsmarktdiensten. De HdBA biedt niet alleen bachelor- en masteropleidingen aan, maar doet ook onderzoek op nationaal en internationaal niveau. De HdBA biedt daarnaast bijscholing voor medewerkers van de Bundesagentur für Arbeit en andere belanghebbenden op het gebied van arbeidsmarkt, beroepsonderwijs en -educatie, en loopbaandienstverlening. Onderzoek van de HdBA betreft doorgaans toegepast onderzoek op het gebied van loopbaanbegeleiding, arbeids- en opleidingsbemiddeling en andere arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen, zowel in Duitsland als daarbuiten. De toegang tot praktijkgerichte vraagstukken op het gebied van loopbaanbegeleiding en -advisering is een van de unieke kenmerken van de HdBA. Met zijn brede multidisciplinaire aanpak bestrijkt de HdBA een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot loopbaandienstverlening voor beroepsonderwijs en -educatie en arbeidsmarktontwikkelingen. Een belangrijk aandachtspunt is de integratie van perspectieven uit bedrijfswetenschappen en human resources (HR) in loopbaandienstverlening. Dit betreft samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening en werkgevers in onderzoek en praktijk. Specifieke onderwerpen in deze context zijn werkplekgerichte begeleiding, loopbaanontwikkeling en loopbaanadvies, vergrijzende beroepsbevolking en demografische veranderingen, bijscholing voor werknemers met lagere kwalificaties, digitalisering en bijscholing als preventie van werkloosheid.

ITALIË

Università degli Studi di Padova

(Universiteit van Padua)

www.unipd.it

Contactpersonen: Lea Ferrari, lea.ferrari@unipd.it; Teresa Maria Sgaramella, teresamaria.sgaramella@unipd.it

De Universiteit van Padua werd opgericht in 1222, nadat een groep studenten en docenten besloot om vanuit Bologna naar Padua te komen. Het verdedigen van de vrijheid van denken in studie en onderwijs werd een onderscheidend kenmerk dat vandaag de dag voortleeft in het motto van de universiteit: Universa Universis Patavina Libertas (Paduaanse vrijheid is vrijheid voor iedereen). In haar missie om waarde te creëren voor alle betrokkenen en voor de hele gemeenschap, bevestigt de universiteit haar centrale rol als openbare instelling en promotor van duurzame ontwikkeling. Tegenwoordig is het een TOP 250 universiteit in de wereld die haar 60.000 studenten zowel een professionele opleiding als een solide culturele ondergrond biedt in een breed scala aan multidisciplinaire opleidingen en cursussen. De 32 afdelingen, gegroepeerd in 5 scholen, bieden cursussen die voortdurend worden bijgewerkt om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de arbeidsmarkt en de mondiale samenleving.

OOSTENRIJK

Universität für Weiterbildung Krems

(Universiteit voor Voortgezet Onderwijs Krems)

www.donau-uni.ac.at

Contactpersoon: Martin Stark, martin.stark@donau-uni.ac.at

De Universiteit voor Voortgezet Onderwijs Krems is de toonaangevende openbare universiteit voor voortgezet onderwijs in Europa. Met haar expertise in onderwijs en onderzoek werkt de universiteit aan het overwinnen van maatschappelijke uitdagingen. Als universiteit voor permanente educatie is zij gespecialiseerd in het verbeteren van de kwalificaties van werkende professionals. De kracht van de universiteit is het aanbieden van universitaire cursussen die met de tijd meegaan en gericht zijn op de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Ongeveer 8.000 studenten zijn momenteel ingeschreven aan de universiteit en meer dan 29.000 hebben hun studie al met succes afgerond. Onderzoek aan de Universiteit voor Voortgezet Onderwijs Krems is gericht op hedendaagse en toekomstige uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. In een transdisciplinaire context bouwt zij bruggen tussen fundamenteel onderzoek en praktijkgerichte toepassing, tussen individuele disciplines en in het bijzonder naar de samenleving.De Universiteit voor Voortgezet Onderwijs Krems combineert voortdurende innovatie in onderzoek en onderwijs met de hoogste normen en is in het bezit van het kwaliteitszegel van het Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria (AQ Austria).

NEDERLAND

Saxion University of Applied Sciences

(Hogeschool Saxion)

https://www.saxion.edu/

Contactpersoon: Jan Woldendorp j.woldendorp@saxion.nl

Saxion Hogeschool is een van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Nederland, met meer dan 28.000 studenten (en nog steeds groeiend), waarvan 14% internationale studenten. De wortels van de hogeschool liggen in 1875. Sindsdien heeft Saxion zich ontwikkeld en is erkend als een belangrijk expertisecentrum op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Bij Saxion werken momenteel (2023) ongeveer 3100 medewerkers. Saxion biedt een breed scala aan bachelor- en masteropleidingen. De AMA School of Applied Psychology and Human Resources Management in Deventer en Enschede biedt voltijd- en deeltijdopleidingen op het gebied van Toegepaste Psychologie, (internationaal) Human Resource Management en Human Resources Development. De school heeft een lectoraat ‘Employability transition’ met twee fulltime hoogleraren, twee universitair hoofddocenten en 30 onderzoekers. Er wordt onderzoek gedaan in drie onderzoeksprogramma’s (1) inclusieve samenleving, (2) levenslange ontwikkeling en (3) mens-technologie interactie. De afdeling Kennistransfer verzorgt kortere of langere (post hbo) cursussen voor mensen uit werkveld van jobcoaching, arbeidsdeskundige, loopbaanontwikkeling en -begeleiding, arbeidsbemiddeling en re-integratie en HRM/HRD. In nauwe co-creatie met organisaties en professionals binnen het Saxion netwerk worden nieuwe programma’s ontwikkeld op de genoemde gebieden. Een van de recente activiteiten is het onderzoek naar en de ontwikkeling van (online) assessment- en begeleidingstools.

LITOUWEN

VšĮ “eMundus”

(Publieke instelling “eMundus”)

www.emundus.lt

Contactpersoon: Neringa Kelpšaitė, neringa@emundus.lt

Publieke instelling “eMundus” werd in 2009 opgericht om onderzoeks- en implementatieactiviteiten op het gebied van onderwijs te stroomlijnen met betrekking tot het gebruik en de aanpassing van informatie- en communicatietechnologieën op verschillende gebieden. De missie van eMundus is het actief bevorderen van de kennismaatschappij, door het creëren en ontwikkelen van diensten die voornamelijk gerelateerd zijn aan ICT, innovaties, evenals culturele aspecten, gezonde levensstijl, duurzaamheid en praktische aanpassing daarvan in onderwijs- en gemeenschapsactiviteiten, met als doel de kwaliteit van samenwerking en eenheid tussen verschillende generaties en verschillende sociale groepen te waarborgen. eMundus-specialisten werken aan het creëren van informatiesystemen die worden gebruikt of aangepast aan onderwijsomgevingen, gecreëerde systemen worden gebruikt in universiteiten, kleuterscholen, scholen voor beroepsonderwijs en -educatie, scholen voor Voorrtgezet Onderwijs en in internationale onderwijsinstellingen. De door eMundus ontwikkelde portals worden gebruikt op zowel nationaal als Europees niveau.

Ga naar de inhoud