De eerste partnerbijeenkomst van het DigiTrans project vond plaats op 30 en 31 januari 2023 aan de Hogeschool voor Toegepaste Arbeidswetenschappen (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, HdBA) in Mannheim

Uitgangspunt van het CGC-DigiTrans project (kort DigiTrans) is de voortschrijdende digitalisering en de daarmee gepaard gaande transitie. Digitale technologieën hebben al lang hun weg gevonden naar tal van werkplekken. Om gelijke tred te houden met de digitale transitie hebben werknemers steeds meer digitale vaardigheden nodig. Tegelijkertijd lopen vooral on- en kortgeschoolde werknemers het risico een achterstand op te lopen in deze ontwikkeling.

Het project zet de succesvolle samenwerking voort tussen de HdBA (Duitsland), de Universität für Weiterbildung Krems (Oostenrijk), de Università degli studi di Padova (Italië), de Saxion Hogeschool (Nederland) en de partner eMundus (Litouwen). De partners ontmoetten elkaar in een hybride vorm en wisselden informatie uit over de doelen van het project en de werkpakketten. 

Prof. Dr. Andreas Frey, Rector van de HdBA, verwelkomde de deelnemers hartelijk in het moderne gebouw van de Teaching Library van de HdBA en verwelkomde deze uitwisseling van de partners op Europees niveau. In zijn inleidende toespraak benadrukte Prof. Dr. Frey ook het belang van digitalisering voor het hoger onderwijs en voor loopbaandienstverlening. 

De eerste projectdag was gewijd aan de Europese uitwisseling: De deelnemers maakten in korte pitches nader kennis met de partnerorganisaties en kregen inzicht in het systeem van beroepsonderwijs en –educatie van de partnerlanden.    Peter Weber gaf vervolgens een korte inspirerende presentatie om het aanwezige enthousiasme van de aanwezigen voor de saemenwerking verder aan te wakkeren. Het doel van het project is om een innovatieve begeleidingsmethode, de “CGC Roundabouts for Digital Transformation”, te ontwikkelen die het mogelijk maakt om:

  • behoeften van werkgevers en klanten in kaart te brengen;
  • aanbiedingen voor digitale kwalificatie te ontwikkelen die beter zijn afgestemd op de behoeften;
  • samen met de begeleiders geschikte kwalificatieaanbiedingen te selecteren en de bijscholing te begeleiden.

Om de projectdoelen te realiseren, zullen de projectpartners de komende drie jaar toewerken naar het realiseren van doelen in het kader van verschillende werkpakketten. Peter Weber, Bettina Siecke en Jenny Schulz (HdBA), die momenteel werken aan een competentiekader voor digitale basisskills voor het tweede werkpakket, gaven de aftrap voor de inhoudelijke discussie. Dit competentiekader vormt de basis voor de verdere samenwerking van alle partnerinstellingen in lokale netwerken van loopbaanprofessionals, specialisten op het gebied van bij- en nascholing en HR-professionals. De basis voor de samenwerking in het lokale netwerk is zowel de kennis en vaardigheden van de loopbaanprofessionals in de context van digitalisering als hun vermogen om begeleiding te bieden in multi-actor netwerken. De DigiTrans methodiek ondersteunt loopbaanprofessionals bij het matchen van digitale competentiebehoeften van werknemers, werkgevers en aanbieders van bij- en nascholing. Naast de methodiek worden een handleiding en een voorbereidende cursus ontwikkeld, die vervolgens in het tweede werkpakket zullen worden geëvalueerd.   

De tweede dag van de bijeenkomst was gewijd aan de werkpakketten 3 tot en met 5:

  • WP3: Lea Ferrari en Teresa Sgaramella van de Universita Degli Studi di Padova beschreven de komende stappen in het derde werkpakket, dat in oktober 2023 van start gaat en zich vooral zal bezighouden met de implementatie van de in het project ontwikkelde methodiek. De integratie van lokale netwerken van loopbaanprofessionals, beroepsonderwijs en –educatie enHRM/HRD in Duitsland, Italië, Oostenrijk en Nederland zal zorgen voor een hoge mate van praktische relevantie en flexibele toepassingsmogelijkheden in de nationale begeleidingscontext.
  • WP4: Martin Stark van de Universität für Weiterbildung in Krems gaf een vooruitblik op het te ontwikkelen curriculum voor universiteiten en hogescholen en de bijbehorende seminars, die ook als pilot zullen dienen voor de nieuwe methodiek in het initiële hoger onderwijs en de bijscholing voor loopbaanprofessionals.
  • WP5: Neringa Kelpsaite (eMundus) presenteerde de plannen voor de website van het project. In de toekomst zullen alle projectresultaten beschikbaar worden op deze wesite. Geïnteresseerden kunnen projectresultaten, zoals het rapport over digitale skills, de woordenlijst over digitale transitie, de methodehandleiding, toepassingsvoorbeelden en het curriculum gratis raadplegen op en downloaden van de website.

Thomas Jäger (HdBA) van de HdBA rondde het evenement af met een inleiding over het nieuwe financiële kader voor Erasmus+.

Het consortium blikt met voldoening terug op de succesvolle kick-off van het project in Mannheim. De volgende partnerbijeenkomst vindt plaats in juli 2023 in Enschede (Nederland). 

 Meer informatie: 

Het DigiTrans project wordt mede gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het project loopt van september 2022 tot augustus 2025. De HdBA, de Hochschule der Bundesagentur für Arbeit is de coördinerende instelling.

Ga voor meer informatie over het project naar onze projectpagina. Volg ons ook op LinkedIn. Hier houden we je op de hoogte van de voortgang van het project en interessante bieden we relevante informatie over het thema “digitale transitie” in de toekomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ga naar de inhoud